2015
04.02
ZDoom Community Map Project - Take 1

Autor:  Daniel “Tormentor667” Gimmer a ZDCMP team (2004) Komunitní projekty se obvykle vyznačují naprosto identickým systémem tvorby – každý ze zúčastněných autorů se podílí na jedné či více mapách a společně takto vytvoří sadu úrovní nebo přímo celý megawad. Je proto potěšitelné, když se najde talentovaný tvůrce, který se snaží narušit tento do určité míry… více »