2010
01.18

Na našem blogu se snažíme o to, abychom hry a konverze, jež přineseme, byly opatřeny návodem k instalaci. Aby každý, kdo si je chce zahrát, neměl problém při jejich spouštění. Ale myslím, že by bylo dobré, přinést i obecné pojednání, či návod, jakým způsobem se přídavné WAD soubory dají v Doomu spustit či nainstalovat. Rozebereme postupně všechny situace, ke kterým by mohlo dojít.

Na úvod pro ujasnění pojmů přidám dvě definice.

Pojem „iWAD“ (Internal WAD):

Jedná se o oficiální soubory s koncovkou .WAD, kde je zahrnuto vše potřebné pro fungování hry (Doom, Doom 2 apod.) a pokud chceme spouštět nové úrovně či konverze, potřebujeme je pro fungování vlastní hry. V případě Doomu se jedná o soubory DOOM.WAD, DOOM2.WAD, občas jsou potřebné iWADY z Final Doomu – TNT.WAD a PLUTONIA.WAD.

Pojem „pWAD“ (Patch WAD):

Jde o neoficiální modifikovaný soubor, ve kterém je zahrnuto vše nutné pro chod externího levelu či konverze. Konverze může potřebovat buď jeden, nebo více pWAD souborů.

A nyní již rozebereme jednotlivé případy, s kterými se při spouštění uživatelských úrovní či konverzí můžeme setkat.

1. Specifická instalace

První případ nastává tehdy, pokud má konverze svůj specifický postup instalace. Zde tedy nepřipadá v úvahu žádné zobecňování. V tomto případě je nutno následovat pokynů, které bývají popsány v informačním souboru přiloženém ke hře. Pokud bude podobná hra na našem blogu, najdete pokyny rozebrané u příslušného článku.

2. DOS

Pokud někdo dává přednost provozování Doomu pod starým dobrým DOSem, tak také to lze. Proti gustu žádný dišputát. Je ovšem nutno si uvědomit, že nové konverze a úrovně mohou být optimalizovány pro ZDoom či podobné platformy a nemusí korektně fungovat. Také grafika nebude pravděpodobně vypadat příliš vábně.

V prvé řadě je nutno nainstalovat původní Doom či Doom 2 – je tedy třeba mít kompletní program, ne jenom WAD soubor. Nový WAD či WADy je nutno nakopírovat do adresáře s Doomem. Vlastní hru pak spustíme pomocí následujícího příkazu s parametrem (příklad je pro rozšířenější Doom 2 a spouštíme 2 WADy): “DOOM2 –file XXX.WAD YYY.WAD”, kde XXX a YYY je název příslušného WADu. Tuto proceduru spouštění souborů je nutno provozovat pod DosBoxem, jelikož pod Windows XP či Windows 7 Doom nefunguje korektně, resp. pod novými Windows 7 se vůbec nespustí.

3. DosBox

Spuštění Doom 2 pod DosBoxem

Spuštění Doom 2 pod DosBoxem

A když jsme u toho DosBoxu, připojím i stručně pár slovy, jak Doom spustit pod touto aplikací. Nejprve stáhněte a nainstalujte DosBox. Potom si, pro jednoduchou manipulaci, přímo do kořenového adresáře C: nainstalujte Doom nebo Doom 2. Spusťte DosBox a objeví se jakoby dosovské okno, kde se vypisují pokyny pomocí příkazového řádku. Je nutno adresář s Doomem přiřadit DosBoxu jako kořenový adresář – bude se pak v DosBoxu chovat jako C:. Docílíme toho napsáním tohoto příkazu: “MOUNT C C:\DOOM2″(v případě nainstalované hry Doom2). Pokud si zvolíte jiné jméno adresáře (název musí být bez mezer a dlouhý max. 8 znaků !) – tak místo DOOM2 si napíšete to svoje. Poté se přepnete do adresáře s Doomem 2 napsáním “C:”. Napište “setup.exe”, kde si nakonfigurujete ovládání a nastavíte zvukovou kartu – v mém případě zadávám Sound Blaster a předkládané další parametry zvukové karty potvrdíte a po ukončení konfigurace se již Doom 2 spustí. Pokud chcete spouštět nové WADy, tak použijete postup a příkaz popsaný v minulém oddílu DOS. Pokud již setup zkompletujete, tak se hra spouští napsáním příkazu “doom2.exe”.

4. Final Doom

Launcher Final Doomu

Launcher Final Doomu

Pohodlnější variantou je použití launcheru, jenž byl součástí hry Final Doom. Umožňoval spouštění nových epizod Doomu (Plutonia Experient a TNT) pod Windows 95. Hra se nainstaluje jako Doom 95, obvykle do složky Program Files. Pokud nakopírujeme WAD soubory z Ultimate Doom nebo Doom 2 do adresáře s Doom 95, měly by fungovat také. Osobně jsem nezkoušel, ale někde jsem četl, že DOOM.WAD z úplně prvního Doomu nepracuje. Prostředí umožňuje také nastavení vyššího rozlišení než v původním Doomu (maximálně 640×480). Launcher se objeví po spuštění souboru DOOM95.EXE, který se objeví po instalaci. Ve Windows 7 jsem musel ještě z CD do Doomu (nachází se v adresáři DirectX) nakopírovat soubor DPLAY.DLL, jinak hra nefunguje. V sekci Game WAD file si zvolíte dle vlastní volby iwad (DOOM2, PLUTONIA apod.) a pokud si do adresáře s Doomem 95 nakopírujete externí WAD, navolíte si ho v sekci Custom WAD File. Stiskem tlačítka New Game se spustí vlastní hra. Nezkoušel jsem, jakým způsobem se dá v případě potřeby spouštět  více externích WADů, snad by to mohlo jít pomocí parametru –file, podobně jako u původního Doomu.

5. Moderní Doom porty

Nejpohodlnější variantou, aspoň dle mého mínění, je spouštění nových WADů pomocí moderních portů. Osobně používám ZDoom a GZDoom (což je vlastně graficky zmodernizovaný následník ZDoomu), dle údaje na serveru www.idoom.cz je nejpoužívanějším portem PrBoom, jednou jsem použil i Skulltag, který využívají hlavně hráči multiplayeru. Odpadají problémy s kompatibilitou na nových operačních systémech, práce je pohodlná a po stránce grafické vypadá Doom daleko lépe. Ke spuštění hry nepotřebujeme navíc celé hry Doom či Doom 2, ale postačí vlastnit pouze jejich WAD soubory, tzv. i-wady (DOOM.WAD, DOOM2.WAD). Navíc moderní systémy dovolují nové možnosti, které Doom neměl – zaměřování myší, skákání, přikrčení, nové možnosti  při stavbě nových levelů. Takže kreativní autoři modů se mohou vyřádit.

Vybrání i-wadu v ZDoomu

Vybrání i-wadu v ZDoomu

Jako příklad uvádíme práci se ZDoomem, práce s ostatními porty je víceméně obdobná. Stažený instalační balíček si rozbalíte do libovolného adresáře, kam si zkopírujete WADy – DOOM.WAD, DOOM2.WAD a nebo PLUTONIA či TNT.WAD. Po spuštění souboru ZDOOM.EXE se objeví okno, ve kterém si vyberete WAD, jenž se má spustit, podle toho, jakou hru si chcete zahrát. Pak si již přímo ve hře nakonfigurujete ovládání, rozlišení obrazovky, zaměřovač, efekty, prostě všechno, co hrdlo ráčí.

6. Spouštění WAD souborů pod ZDoomem

Pokud chcete pod ZDoomem spustit nový WAD, tak se nabízí více možností.

První možností je spouštění pomocí parametru, které je nezbytné tehdy, používá-li hra či konverze více WADů. Postupujeme zde obdobně, jak je popsáno v bodu 1. WADy si zkopírujeme do adresáře se ZDoomem, přepneme se do něj a napíšeme „ZDOOM –file XXX.WAD YYY.WAD“ – XXX a YYY jsou názvy WADů. Jak je popsáno výše, objeví se menu, kde si vybereme potřebný základní doomovský WAD a spustí se hra, kterou jsme si navolili pomocí zadaných WADů.

Většina nových levelů či konverzí je ale dodávána v podobě jediného WADu. Samozřejmě lze použít postupu popsaného v minulém odstavci. Lze to ale komfortněji. V tomto případě je pak potřeba přiřadit WADy ZDoom aplikaci a poté postačí kliknout na WAD, ať jej máme kdekoliv (v samostatném adresáři, na ploše…), a přímo se spustí ZDoom s daným WADem. Využijeme zde vlastností Windows.

Přiřazování WADU k ZDoomu

Přiřazování WADU k ZDoomu

První krok bude nainstalování  ZDoomu. Pak si najdeme jakýkoliv WAD soubor, pravým myšítkem na něj klikneme a v objevivším se menu klikneme na „Vlastnosti“. Pod okénkem s názvem souboru je „Typ souboru“ a hlavně – „Otevřít v programu“. Pokud již nemáme WADy přiřazeny, tak by mělo být uvedeno „Neznámá aplikace“. Kliknutím na tlačítko „Změnit“ se objeví nabídka windowsovských aplikací, ZDoom tam samozřejmě nenajdeme, a tak kliknutím na „Procházet“ si musíme v počítači najít soubor ZDoom.exe v místě, kam jsme jej nainstalovali. Po potvrzení docílíme toho, co jsme chtěli – to znamená, že po kliknutí na WAD se automaticky spustí ZDoom s levely obsaženými v příslušném WADu. Samozřejmě před vlastním spuštěním se objeví již zmiňované okno s nabídkou doomovských iwadů ke spuštění.

Pokud chceme změnit program ke spouštění našich externích WADů, třeba místo ZDoomu chceme použít GZDoom, postup bude podobný – pravé kliknutí na soubor, zadáme „Vlastnosti“ a místo ZDoomu si podobným způsobem najdeme GZDoom.

U novějších a komplikovaných konverzí, které jsou rozsáhlé a jednotlivé WADy by zabíraly mnoho místa, jsou někdy data komprimována do souborů s koncovkou “.pk3”. Jejich spouštění je podobné jako spouštění WAD souborů, a samozřejmě lze obdobně použít návod popsaný v tomto odstavci (děkuji Kiljaedenovi a Damnedovi z doom5.cz komunity za rady týkající se pk3 souborů).

Update (1/2010): Bohužel každý návod má své mouchy. Některé modernější WADy se mi tímto způsobem poslední dobou spouštět nedaří. Jako variantu v tomto případě využijeme metody “drag and drop”. Potřebujeme windowsovský Tento počítač a nebo souborový manažer Free Commander (v asi nejznámějším Total Commanderu tento postup nefunguje). Pomocí levého tlačítka myši si označíme potřebný WAD a přetáhnutím na vlastní soubor – v našem případě ZDOOM.EXE – se spustí program i s přiřazeným WADem. Můžeme si přenést zástupce ZDoomu i na plochu pro pohodlnější práci. Pro správnou funkci doporučuji mít WADy uložené ve stejném adresáři, jako spustitelný ZDOOM.EXE soubor. Potřebujeme-li spustit více WADů současně, označujeme si je všechny s přidrženým tlačítkem CTRL.

Takže tímto posledním bodem jsem vyčerpal veškeré možnosti, co mne napadají.  Doufám, že uvedené rady budou k užitku. Jsem si vědom, že čtení tohoto článku není příliš záživné, ale nováčkům v řadách Doomerů se mohou informace v článku hodit.

Na závěr uvedeme ještě odkazy ke stažení významnějších používaných portů a programů:

ZDoom

GZ Doom

PrBoom

Skulltag (vývoj ukončen)

Zandronum (nástupce Skultagu)

DosBox

Vavoom

ZDaemon

Legacy

Risen

Edge

Doomsday

Eternity

Nejaktuálnější verze portů

A aby náš informační servis byl kompletní, uvádíme ještě, kde se dá získat DOOM.WAD a DOOM2.WAD, které se používají nejčastěji. Upozorňuji, že tyto odkazy nejsou legální, protože ačkoliv zdrojové kody Doom enginu byly uvolněny, obě hry se dosud prodávají.

Odkazy jsou k nalezení zde v sekci s downloady.

Na serveru Liquid Doom je k dispozici sekce s downloady, kde jsou kompletní archivy CD se všemi Doomy, Hereticy a Hexeny včetně různých add-onů.

Pokud preferujete 100% legální cestu, tak všechny hry z Doom série jsou v prodeji elektronicky na Steamu.

67 comments so far

Add Your Comment
 1. Jsem se lekl, že máš takový nick na IRC kanálu…
  Ohledně prosby se domluvíme společně na mailu. Upravil jsem Ti jenom ten zápis mailu, nepiš ho nikde v plném tvaru, jinak budeš mít schránku plnou spamu.
  Admin a Leebigh jsou jedna a táž osoba, tedy já jako Leebigh 🙂 Ono se to liší podle toho, jestli komentuji z domu (admin) a nebo z jiného počítače (leebigh).

 2. Okey, dík 🙂
  Jinak proč to píše 51 comment so far ?!

 3. Protože je asi nastaveno 50 commentů na stránku, ty předchozí jsou po kliknutí na “older comments”.

 4. Stáhl jsem si Cobra Episodes I – III http://www.doomworld.com/vb/wads-mods/55376-cobra-episodes/ a nevím jak spustit první díl. Fungují mi pouze druhý a třetí díl v ZDoomu. Mám na disku i poslední verzi Doom Legacy, ani v ní mi ale první díl Cobry nejde, stejně jako druhý. Nevěděl by někdo jak na to?

 5. Příčina je podle mě ve fyzicky vadném souboru.
  Z kterého příspěvku fóra jsi to stahoval ? Zkoušel jsem to, stáhl jsem tu první část Cobry tuším hned z toho druhého příspěvku od Grazzy, již při rozbalování Free Commander hlásil “smetí na konci ZIP souboru”, sice vše rozbalil, ale WAD spustit opravdu nešlo.

  Pro stažení použij odkaz od GreyGhosta (ten s tou rotující kostkou), z MediaFire si pak stáhneš soubor se třemi díly Cobry. Po rozbalení se objeví adresář se třemi složkami s jednotlivými díly Cobry. Jednotlivé samospustitelné archivy ale musíš rozbalit pod DosBoxem, pod Windows mi to nešlo spustit. Pak jsem WAD spustil bez problémů pod ZDoomem.

 6. Dík za radu! Jj, stahoval jsem to z toho druhého příspěvku fóra, kde jsou každý díl zvlášť pod sebou. Z toho pátého postu pod odkazem “Episodes 1 to 3 of Cobra Doom” je to opravdu funkční. Zkoušel jsem tebou uvedený DosBox na ten DOS exáč, ale nic se nedělo, jen se spustil DosBox. Nakonec jsem na ten DOS Cobra exáč pravým myšítkem klikl, vybral volbu otevřít a ejhle, rozbalilo se to do složky a příslušný WAD soubor opravdu fachá u všech dílů v mým nejpoužívanějším Doom portu, tedy ZDoomu. No, budu mít alespoň co hrát, v noci jsem kousek prubl druhou epizodu a fakt mě strhla, že jsem si řekl, že nejdříve musím dojet první díl. Ten mediafire link dám na fórum a doplním ty podrobnosti ohledně spuštění.

 7. Tak toto by mě tedy nenapadlo. Pod mým oblíbeným Free Commanderem jsem 2x na ten Cobra spustitelný soubor kliknul a hlásilo mi to, že soubor není kompatitibilní pro 64 bitovou aplikaci či co. A pod Průzkumníkem to fungovalo tak jak píšeš. Jak vidno, tak nástroje od Microsoftu nejsou zas až tak nepoužitelné.
  Pod DosBoxem taky bylo to rozbalování velice pomalé, přesně jako na nějaké 386-ce. Tvým postupem to bylo v mžiku.
  Tento problém se mi již párkrát stal v minulosti, takže jsem rád, že jsem se něco nového dozvěděl 🙂

 8. Doposud jsem vůbec nevěděl, jak spouštět přídavné samostatné mapy k Doomu nebo Ultimate DOOMu, např. ty s označením E2M6, ale konečně se mi to podařilo vykoumat. Nicméně jen v PrBoomu, v dalších portech nevím jak na to, ani zda je to stejně jednoduché. Postup je následující a můžeš jej dát do tvého článku o spouštění WADů.

  “Pokud by jste si chtěli zahrát i nějaké samostatné přídavné mapy do Doom 1 a The Ultimate DOOM, tak je postup následující. Daný WAD s libovolnou mapou spustit oblyvklým způsobem, jakým se spouští, např. příkazem v exáči, následně v PrBoom Plus GL dát New Game, vybrat konkrétní epizodu, jíž mapa využívá (např. E1M5) a pak klávesovou zkratkou Page Down přeskočit pár úvodních levelů, až k tomu pátému, kdy naběhne námi spouštěný level z WADu, který jsem si nastavili předtím ve spouštěcím exe.

  Informace o číselném značení té které mapy, jíž takto v PrBoomu Plus GL spouštíme, najdeme většinou v připojeném txt souboru u daného WADu. Pakliže by tam tento texťák nebyl, bude uveden někde na webu, z nějž jsme si onu mapu stáhli. Takto jednoduše jdou spouštět všechny samostatné mapy k Doomu 1 a Ultimate DOOMu, ve výše uvedeném portu.”

 9. Zkoušel jsem Tvůj postup na PrBoomu, co mám stažený, ale nefungovalo mi to. Možná mám špatnou verzi, mám v těch různých verzíchh PrBoomu trochu zmatek.

  Nejjednodušší mi připadá použití cheatu – IDCLEV XY, kde X je číslo epizody a Y je číslo mapy. To jest – spustit daný WAD, poté New Game, v podstatě je lhostejno u jakékoliv epizody, zvolit obtížnost a poté aplikovat cheat a spustí se daná mapa od začátku. Fungovat by to mělo u všech portů.

 10. Tady stáhni poslední verzi mnou preferovaného Boomu , nevím ale, zda běží i na Win7 64bit. http://prboom-plus.sourceforge.net/history.html a přes tu klávesu by ti to mělo v poho jít. Zkusil jsem ten cheat, a též se daný level načetl (zkoušeno v GZDoomu). Nicméně to spouštění přes cheat u Dooma moc nedávám, vždy to zapomenu a nevím pak jak na to 🙂 Ono je totiž i dost kvalitních samostatných map do Doom jedničky.

 11. Tak bylo to špatnou verzí – zkoušel jsem to na PrBoomu. Ten tvůj je PrBoom Plus a tam to opravdu funguje.
  Pro mne jednoznačně je výhodnější cheat, přecházet na nový port nehodlám, ty PrBoomy mi prostě nepasují. Ty základní cheaty mám za ta léta již v paměti asi nadobro :-).

 12. Narazil jsem v nové The /newstuff Chronicles 434 na megawad Dark Tartarus: Dead Tonight, který by měl dobře jet pouze v Zandronum/SkullTag. Jinak by v mapě 43 měla chybět nějaká runa. Takže časem zřejmě budu muset tento port vyzkoušet, ale vůbec nic o něm nevím. Najít i nějaký pořádný screenshot s OpenGL akcelerací byl docela problém, a o kostičkovaný vzhled nestojím, na to mám ZDoom. Tudíž by si tento, primárně MP, port svou kapitolu v článku zasloužil.

 13. Obsluha Skulltagu je víceméně stejná jako u Z/GZ Doomů, stejně tak i nastavení grafiky a Open Gl. Zandronum jsem doposud nezkoušel, ale nepředpokládám nějaké změny. Skulltag se normálně instaluje do Windows jako aplikace, takže jeho složku je pak nutno hledat v Program Files.
  Tento článek modifikovat už nehodlám, přidal jsem tam větičku , že práce s ostatními porty je podobná.
  Spíše by to chtělo nějaký nový – něco jako přehled portů na doomovském “trhu”.

  Mimochodem, mrkni na hru, kterou připravuje tvůrce Skulltagu – http://www.wrackgame.com/ – vypadá dobře 🙂

 14. Jj, nový článek na toto téma by bodl. Díky za ty základní informace ohledně SkullTagu. Zde jedna stránka s hi-res texturami do pár portů. http://dhtp.freelanzer.com/?page_id=17

 15. Vyzkoušel jsem Zandronum, spouštění je stejné jako u GZDoom/ZDoom a config také, ale OpenGL možnosti jsou slabé, ve srovnání s mým vymazleným GZDoomem. Podporuje pouze Pal Plus WAD, i když jistý jsem si nebyl. Ona zmíněná akcelerace mi ale přišla na bázi Software/SDL/OpenGL dohromady. Pěkné byly particle efekty u některých zbraní v megawadu Dark Tartarus: Dead Tonight. Ten byl pro změnu nehratelný kvůli obtížnosti, a ani mě moc nebavil. Takže komplet smazáno. ZDoom/GZDoom/PrBoom Plus Forever 🙂

 16. Přesně tak, též jsem zvyklý na GZ Doom, případně ZDoom a pokud WAD vyloženě nepožaduje něco jiného, spouštím pod nimi.

 17. Dneska se dá všechno všude drag and dropnout