2010
01.18

Na našem blogu se snažíme o to, abychom hry a konverze, jež přineseme, byly opatřeny návodem k instalaci. Aby každý, kdo si je chce zahrát, neměl problém při jejich spouštění. Ale myslím, že by bylo dobré, přinést i obecné pojednání, či návod, jakým způsobem se přídavné WAD soubory dají v Doomu spustit či nainstalovat. Rozebereme postupně všechny situace, ke kterým by mohlo dojít.

Na úvod pro ujasnění pojmů přidám dvě definice.

Pojem „iWAD“ (Internal WAD):

Jedná se o oficiální soubory s koncovkou .WAD, kde je zahrnuto vše potřebné pro fungování hry (Doom, Doom 2 apod.) a pokud chceme spouštět nové úrovně či konverze, potřebujeme je pro fungování vlastní hry. V případě Doomu se jedná o soubory DOOM.WAD, DOOM2.WAD, občas jsou potřebné iWADY z Final Doomu – TNT.WAD a PLUTONIA.WAD.

Pojem „pWAD“ (Patch WAD):

Jde o neoficiální modifikovaný soubor, ve kterém je zahrnuto vše nutné pro chod externího levelu či konverze. Konverze může potřebovat buď jeden, nebo více pWAD souborů.

A nyní již rozebereme jednotlivé případy, s kterými se při spouštění uživatelských úrovní či konverzí můžeme setkat.

1. Specifická instalace

První případ nastává tehdy, pokud má konverze svůj specifický postup instalace. Zde tedy nepřipadá v úvahu žádné zobecňování. V tomto případě je nutno následovat pokynů, které bývají popsány v informačním souboru přiloženém ke hře. Pokud bude podobná hra na našem blogu, najdete pokyny rozebrané u příslušného článku.

2. DOS

Pokud někdo dává přednost provozování Doomu pod starým dobrým DOSem, tak také to lze. Proti gustu žádný dišputát. Je ovšem nutno si uvědomit, že nové konverze a úrovně mohou být optimalizovány pro ZDoom či podobné platformy a nemusí korektně fungovat. Také grafika nebude pravděpodobně vypadat příliš vábně.

V prvé řadě je nutno nainstalovat původní Doom či Doom 2 – je tedy třeba mít kompletní program, ne jenom WAD soubor. Nový WAD či WADy je nutno nakopírovat do adresáře s Doomem. Vlastní hru pak spustíme pomocí následujícího příkazu s parametrem (příklad je pro rozšířenější Doom 2 a spouštíme 2 WADy): “DOOM2 –file XXX.WAD YYY.WAD”, kde XXX a YYY je název příslušného WADu. Tuto proceduru spouštění souborů je nutno provozovat pod DosBoxem, jelikož pod Windows XP či Windows 7 Doom nefunguje korektně, resp. pod novými Windows 7 se vůbec nespustí.

3. DosBox

Spuštění Doom 2 pod DosBoxem

Spuštění Doom 2 pod DosBoxem

A když jsme u toho DosBoxu, připojím i stručně pár slovy, jak Doom spustit pod touto aplikací. Nejprve stáhněte a nainstalujte DosBox. Potom si, pro jednoduchou manipulaci, přímo do kořenového adresáře C: nainstalujte Doom nebo Doom 2. Spusťte DosBox a objeví se jakoby dosovské okno, kde se vypisují pokyny pomocí příkazového řádku. Je nutno adresář s Doomem přiřadit DosBoxu jako kořenový adresář – bude se pak v DosBoxu chovat jako C:. Docílíme toho napsáním tohoto příkazu: “MOUNT C C:\DOOM2″(v případě nainstalované hry Doom2). Pokud si zvolíte jiné jméno adresáře (název musí být bez mezer a dlouhý max. 8 znaků !) – tak místo DOOM2 si napíšete to svoje. Poté se přepnete do adresáře s Doomem 2 napsáním “C:”. Napište “setup.exe”, kde si nakonfigurujete ovládání a nastavíte zvukovou kartu – v mém případě zadávám Sound Blaster a předkládané další parametry zvukové karty potvrdíte a po ukončení konfigurace se již Doom 2 spustí. Pokud chcete spouštět nové WADy, tak použijete postup a příkaz popsaný v minulém oddílu DOS. Pokud již setup zkompletujete, tak se hra spouští napsáním příkazu “doom2.exe”.

4. Final Doom

Launcher Final Doomu

Launcher Final Doomu

Pohodlnější variantou je použití launcheru, jenž byl součástí hry Final Doom. Umožňoval spouštění nových epizod Doomu (Plutonia Experient a TNT) pod Windows 95. Hra se nainstaluje jako Doom 95, obvykle do složky Program Files. Pokud nakopírujeme WAD soubory z Ultimate Doom nebo Doom 2 do adresáře s Doom 95, měly by fungovat také. Osobně jsem nezkoušel, ale někde jsem četl, že DOOM.WAD z úplně prvního Doomu nepracuje. Prostředí umožňuje také nastavení vyššího rozlišení než v původním Doomu (maximálně 640×480). Launcher se objeví po spuštění souboru DOOM95.EXE, který se objeví po instalaci. Ve Windows 7 jsem musel ještě z CD do Doomu (nachází se v adresáři DirectX) nakopírovat soubor DPLAY.DLL, jinak hra nefunguje. V sekci Game WAD file si zvolíte dle vlastní volby iwad (DOOM2, PLUTONIA apod.) a pokud si do adresáře s Doomem 95 nakopírujete externí WAD, navolíte si ho v sekci Custom WAD File. Stiskem tlačítka New Game se spustí vlastní hra. Nezkoušel jsem, jakým způsobem se dá v případě potřeby spouštět  více externích WADů, snad by to mohlo jít pomocí parametru –file, podobně jako u původního Doomu.

5. Moderní Doom porty

Nejpohodlnější variantou, aspoň dle mého mínění, je spouštění nových WADů pomocí moderních portů. Osobně používám ZDoom a GZDoom (což je vlastně graficky zmodernizovaný následník ZDoomu), dle údaje na serveru www.idoom.cz je nejpoužívanějším portem PrBoom, jednou jsem použil i Skulltag, který využívají hlavně hráči multiplayeru. Odpadají problémy s kompatibilitou na nových operačních systémech, práce je pohodlná a po stránce grafické vypadá Doom daleko lépe. Ke spuštění hry nepotřebujeme navíc celé hry Doom či Doom 2, ale postačí vlastnit pouze jejich WAD soubory, tzv. i-wady (DOOM.WAD, DOOM2.WAD). Navíc moderní systémy dovolují nové možnosti, které Doom neměl – zaměřování myší, skákání, přikrčení, nové možnosti  při stavbě nových levelů. Takže kreativní autoři modů se mohou vyřádit.

Vybrání i-wadu v ZDoomu

Vybrání i-wadu v ZDoomu

Jako příklad uvádíme práci se ZDoomem, práce s ostatními porty je víceméně obdobná. Stažený instalační balíček si rozbalíte do libovolného adresáře, kam si zkopírujete WADy – DOOM.WAD, DOOM2.WAD a nebo PLUTONIA či TNT.WAD. Po spuštění souboru ZDOOM.EXE se objeví okno, ve kterém si vyberete WAD, jenž se má spustit, podle toho, jakou hru si chcete zahrát. Pak si již přímo ve hře nakonfigurujete ovládání, rozlišení obrazovky, zaměřovač, efekty, prostě všechno, co hrdlo ráčí.

6. Spouštění WAD souborů pod ZDoomem

Pokud chcete pod ZDoomem spustit nový WAD, tak se nabízí více možností.

První možností je spouštění pomocí parametru, které je nezbytné tehdy, používá-li hra či konverze více WADů. Postupujeme zde obdobně, jak je popsáno v bodu 1. WADy si zkopírujeme do adresáře se ZDoomem, přepneme se do něj a napíšeme „ZDOOM –file XXX.WAD YYY.WAD“ – XXX a YYY jsou názvy WADů. Jak je popsáno výše, objeví se menu, kde si vybereme potřebný základní doomovský WAD a spustí se hra, kterou jsme si navolili pomocí zadaných WADů.

Většina nových levelů či konverzí je ale dodávána v podobě jediného WADu. Samozřejmě lze použít postupu popsaného v minulém odstavci. Lze to ale komfortněji. V tomto případě je pak potřeba přiřadit WADy ZDoom aplikaci a poté postačí kliknout na WAD, ať jej máme kdekoliv (v samostatném adresáři, na ploše…), a přímo se spustí ZDoom s daným WADem. Využijeme zde vlastností Windows.

Přiřazování WADU k ZDoomu

Přiřazování WADU k ZDoomu

První krok bude nainstalování  ZDoomu. Pak si najdeme jakýkoliv WAD soubor, pravým myšítkem na něj klikneme a v objevivším se menu klikneme na „Vlastnosti“. Pod okénkem s názvem souboru je „Typ souboru“ a hlavně – „Otevřít v programu“. Pokud již nemáme WADy přiřazeny, tak by mělo být uvedeno „Neznámá aplikace“. Kliknutím na tlačítko „Změnit“ se objeví nabídka windowsovských aplikací, ZDoom tam samozřejmě nenajdeme, a tak kliknutím na „Procházet“ si musíme v počítači najít soubor ZDoom.exe v místě, kam jsme jej nainstalovali. Po potvrzení docílíme toho, co jsme chtěli – to znamená, že po kliknutí na WAD se automaticky spustí ZDoom s levely obsaženými v příslušném WADu. Samozřejmě před vlastním spuštěním se objeví již zmiňované okno s nabídkou doomovských iwadů ke spuštění.

Pokud chceme změnit program ke spouštění našich externích WADů, třeba místo ZDoomu chceme použít GZDoom, postup bude podobný – pravé kliknutí na soubor, zadáme „Vlastnosti“ a místo ZDoomu si podobným způsobem najdeme GZDoom.

U novějších a komplikovaných konverzí, které jsou rozsáhlé a jednotlivé WADy by zabíraly mnoho místa, jsou někdy data komprimována do souborů s koncovkou “.pk3”. Jejich spouštění je podobné jako spouštění WAD souborů, a samozřejmě lze obdobně použít návod popsaný v tomto odstavci (děkuji Kiljaedenovi a Damnedovi z doom5.cz komunity za rady týkající se pk3 souborů).

Update (1/2010): Bohužel každý návod má své mouchy. Některé modernější WADy se mi tímto způsobem poslední dobou spouštět nedaří. Jako variantu v tomto případě využijeme metody “drag and drop”. Potřebujeme windowsovský Tento počítač a nebo souborový manažer Free Commander (v asi nejznámějším Total Commanderu tento postup nefunguje). Pomocí levého tlačítka myši si označíme potřebný WAD a přetáhnutím na vlastní soubor – v našem případě ZDOOM.EXE – se spustí program i s přiřazeným WADem. Můžeme si přenést zástupce ZDoomu i na plochu pro pohodlnější práci. Pro správnou funkci doporučuji mít WADy uložené ve stejném adresáři, jako spustitelný ZDOOM.EXE soubor. Potřebujeme-li spustit více WADů současně, označujeme si je všechny s přidrženým tlačítkem CTRL.

Takže tímto posledním bodem jsem vyčerpal veškeré možnosti, co mne napadají.  Doufám, že uvedené rady budou k užitku. Jsem si vědom, že čtení tohoto článku není příliš záživné, ale nováčkům v řadách Doomerů se mohou informace v článku hodit.

Na závěr uvedeme ještě odkazy ke stažení významnějších používaných portů a programů:

ZDoom

GZ Doom

PrBoom

Skulltag (vývoj ukončen)

Zandronum (nástupce Skultagu)

DosBox

Vavoom

ZDaemon

Legacy

Risen

Edge

Doomsday

Eternity

Nejaktuálnější verze portů

A aby náš informační servis byl kompletní, uvádíme ještě, kde se dá získat DOOM.WAD a DOOM2.WAD, které se používají nejčastěji. Upozorňuji, že tyto odkazy nejsou legální, protože ačkoliv zdrojové kody Doom enginu byly uvolněny, obě hry se dosud prodávají.

Odkazy jsou k nalezení zde v sekci s downloady.

Na serveru Liquid Doom je k dispozici sekce s downloady, kde jsou kompletní archivy CD se všemi Doomy, Hereticy a Hexeny včetně různých add-onů.

Pokud preferujete 100% legální cestu, tak všechny hry z Doom série jsou v prodeji elektronicky na Steamu.

67 comments so far

Add Your Comment
 1. Skvelej clanek. Jinak s tim prboomem, nejpouzivanejsi port bych asi netvrdil, mozna co se tyka single playeru a nahravani dem, a to hlavne diky czech-n a contestum. Kdo to napsal? 🙂

 2. Myslím že ty 😀
  “Vyšla nová verze momentálně nejpoužívanějšího portu pro single player – PrBoom-plus.” – idoom.cz, 30.12.2009. Díky za pochvalu 🙂

 3. Ne, furt to nefachá. Stáhl jsem si Zdoom 2.4.0 a stejně mi ta příkazová řádka nefachá.

 4. A v čem je konkrétní problém ? Na doom5 to podle mne nebylo jednoznačně specifikováno.

 5. je zajimavy cist tak rozsahlej navod na to co mi pripada tak bezny 🙂 ale pro novacky se to urcite hodi… dobra prace. Jinak bych jeste doplnil ten prboom (+).. ma to podobnej system jak tady uvadis zdoom tak na tebe jeste pred spustenim vyleze tabulka a v ni si vyberes. No a jistota u vsech portu krom command lajni je batak. Dew to dobre napsal zde http://czech-n.idoom.cz/comment.php?comment.news.31 …dew se v ty new soustredi hlavne na nahravani dem, ale pouzit se to da v podstate na cokoliv

 6. PrBoom osobně nepoužívám, budu se muset na něj podívat.

 7. Nasel jsem Dooma primo k hrani pres internet http://hry.izdarma.cz/detail/online-hry-zdarma/doom-hry/

 8. Díky za tip, ale to není ten pravý Doom.
  Ten pravý se nachází zde:
  http://www.superhry.cz/games/1196/
  Je to ale jenom první epizoda, bohužel nejde “strafovat” a grafika taky není nic moc.
  Opatři si ten pravý Doom a herní zážitek bude daleko lepší.

 9. Pěkný návod. Ještě bych doporučil z portů např. Vavoom engine, který zvládá relativně bez problémů načtení hi-res textur, 3D modelů a objektů a funguje krom OpenGL (jenž mě momentálně kvůli haprování driverů nejde) i přes D3D renderer. Nevýhodou tohoto portu je jen nedostatek rozlišení. Nic lepšího než 1600×1200 nezvládá a moderní 16:9 a 16: 10 už vůbec ne. Což je škoda. Načítání některých WAD souborů mnoha modů je bez potíží. Zas ale ne všechny jsou s tím Vavoomem kompatibilní. Aktuálně používám verzi 1.28 a to kvůli tomu, že na 1.32 se neotevíraly v Ultimate Doom dveře na karty a různé klíče, respektive se hned po projítí zavřely a nešlo se jimi vrátit zpět.

 10. Těch portů je strašně moc. ZDoom, GZ Doom, Risen, Legacy, Vavoom, Edge, PrBoom, pro multiplayer taky Skulltag a ZDaemon…
  Článek byl míněn jako pomoc pro začátečníky, kteří s Doomem začínají a mohou mít problémy, takže jsem volil tu nejčastěji použitelnou variantu – tedy GZ Doom. Až na jednu výjimku (kde pomohl Skulltag) jsem zatím všechno pod tímto portem rozchodil bez problémů.
  Na ten Vavoom jsem se díval, bohužel je na něm docela málo postavených projektů. Takže asi nemá cenu jej tady podrobně rozebírat.
  Asi doplním do seznamu portů ty další zmiňované, aby si každý našel odkaz na ten svůj oblíbený.

 11. Pravda, Vavoom není tolik podporován, respektive vůbec. A každému vyhovuje jiný port, já ale ten Vvoom používám hlavně kvůli tomu, že nepotřebuje jen OpenGL a taky má dle mě lepší škálu barev, než GZDoom (používal jsem v minulosti a dohrál na něm celého Hexena 1). No, a pak taky ta plná trojrozměrnost, implementovaná v něm naprosto jednoduše.

  Co se týče té nepodpory modů, tak obecně vše, co je primárně pro Zdoom a nejsou to zároveň partial a total conversion, by měl vavoom zvládnout bez problému. Testoval jsem v něm zatím málo modů, ale The Lost Episodes of Doom, Memento Mori 1 a 2, stejně jako Eternal Doom 3 a Ultimate NMD šly nebo jdou bez problémů. Potíž byla naopak u Ultimate Simplecity a The Community Chest Projectu, proto jsem holt musel vybrat k zahrání jiný mod. Zvolil jsem ten Vile Flesh, kde se mi zmiňovaný problém, v Support diskusi, podařilo vyřešit cheatem. A další mody co mám ve fóru určitě snad bez potíží také v tomto portu půjdou, i když je fakt, že dost jich asi nebude.

 12. Máš pravdu, každému vyhovuje to na co je zvyklý.
  Ten Vavoom jsem odzkoušel. Používám pro Dooma notebok takže mám širokoúhlý displej, příliš stabilně se to nechovalo (asi problém v těch rozlišeních jak jsi psal), nicméně při spuštění klasického Dooma II jsem nepoznal větších rozdílů oproti GZ Doomu.
  Ty 3D modely – nevyžaduje to doinstalování dodatečných souborů, které jsou na oficiální síti ? Zkoumal jsem jenom ten základní download. 3D modely jinak využívá ještě Risen, ale ten mi taky občas spadne.
  Obecně – pokud to konverze vyžaduje, osobně preferuji klasické zobrazení, v Doomu je totiž základem rychlost a na mém notebooku zmiňovaný Risen je docela pomalý při použití 3D modelů. Chce to již silnější počítač. A hlavně, postavičky ze spritů vypadají mnohem lépe. Ale jistě je to věc osobního vkusu.

 13. Jj, 3D modely a textury jsou na stránkách Vavoomu a v pk3 formátu se jen dají do určené složky a ve hře se automaticky načtou. Náročné je to dost, pravda. Není vyjímkou, že mám FPS třeba na hodnotě dvacet. Ale nijak mi to neseká, i když o ultra plynulosti si samozřejmě mohu nechat zdát, hraju-li v tomto portu.

  Pozoruji ale, že je Vavoom na ty mody opravdu nevhodný. Bez problému jsem v něm dal celý Ultimate Doom, Doom 2, Ultimate NMD a The Lost Episodes of Doom. Vile Flesh blbne a jelikož je to hodně dobrý mod, a chci v něm pokračovat, nezbyde mi než jej dát od začátku přes Zdoom.

  A poprosil bych tě, zda nevíš jak spustit v Zdoomu přídavné mapy z Master Levels for Doom II? Šla mě načíst jen ta první, ale ty další se nespustí. Mám je, každou z 20ti map tohoto oficiálního přídavku, v samostatných WAD souborech, pojmenovaných jejím názvem.

 14. Master Levels for Doom II je bohužel pouze kolekce WADů pro Doom II a nemají nějakou souvislou kampaň. Budeš muset pouštět WADy samostatně jeden po druhém.
  Oficiální verze obsahovala program Doom-It, což je takový spouštěcí program, ale v dnešních podmínkách jej není potřeba.
  Více o Master Levels zde:
  http://www.mobygames.com/game/master-levels-for-doom-ii
  http://www.cultmovies.dk/mlfaq102.htm

 15. No, právě. Nevím jak je samostatně spustit, respektive kterým příkazem. Pro spouštění přídvaných WADů nebo pk3 souborů mám v Zdoomu bat.exe v němž vždy zadám cílový soubor, který chci spustit, ale ty Master levely to, krom první mapy, nebere. Teda ne přes tento příkaz -file BLACKTWR.WAD map25 či nějaký podobný. To je název druhé mapy, první mě šla spustit a ty další ne.

 16. Ten parametr -map nepoužívám, nechce se mi teď ověřovat, jestli je opravdu funkční, nikdy jsem ho totiž nepoužil. Tvým příkazem to opravdu nefunguje.
  Zkus si výše v návodu popsaným způsobem asociovat WADY se ZDoomem, normálně pak v Total Commanderu nebo něčem podobném na soubor klikneš (ať je máš uložené kdekoliv jinde v počítači) a spustí se ZDoom, po spuštění hry od začátku se pak do dané mapy (pokud tedy není nastavená jako level 1) dostaneš cheatem: IDCLEVxx – kde xx je číslo mapy (např. 07 nebo 25). Takto to spouštím zcela bez problémů.

 17. MÁM DOTAZ. MÁM STARÝ NOŤAS POUZE NA DISKETY A NEVÍM JAK NATLAČIT DO NĚHO DOOMA VŠECHNO CO MÁ POD 1,44MB JDE JAKO HRAČKA ALE TEN WAD FURT NE A NE CO S TÍM ?

 18. Máš na tom notebooku rychlejší internet ? Tak si to pošli mailem (samozřejmě kromě doom.exe souboru). Ale to asi nebude pravda, že :-).
  Takže musíš soubory, nebo lépe řečeno ten WAD zkomprimovat a rozdělit – buď pomocí komprimačního programu (WinRAR apod.), nebo lépe a pohodlněji pomocí souborového manažeru (Total Commander nebo Free Commander). Musíš si nastavit velikost rozděleného souboru 1.44 MB a pomocí disket přeneseš do notebooku.

 19. další problém:
  jak dám v COTAL COMMANDERu rozdelit soubor tak se mi ukáže že služba není podporována

 20. Tak to nevím v čem je problém. Zkus zkontrolovat: konfigurace – nastavení – archivátory, jestli jsou komprimační programy v Total Commanderu nastaveny. Nebo zkus Free Commander, tam jde vytvořit i spouštěcí EXE soubor. Ale nevím, jestli k rozbalování nebude potřeba ten Free Commander mít i na tvém notebooku.
  Pokud to nepůjde, tak v programu WinRAR zkomprimuj ten WAD a nech si vytvořit samorozbalovací archiv. Snad to teď půjde 🙂

 21. Něco k tomu, co momentálně hraji nebo mě zaujalo. Nikdy jsem pořádně klasického Wolfensteina 3D nehrál a proto mě hodně zaujala série WolfenDoom (ať už ta konverze se šesti epizodami http://www.areyep.com/RIPandMCS-Wolfendoom-Screenshots.html nebo remake všech Wolf3D epizod do DII), ale u The Original Missions se v několika portech vyskytují bugy (závěr první a druhé epizody a nelze tak pokračovat dále), zkoušeno v Zdoomu, Chocolate Doomu a PrBoomu ( u něj by ale měly jít ty mise OK). Našel jsem zde http://www.doom2.net/~doomdepot/doommisc.html patche a tady upravené soubory http://www-personal.umich.edu/~jimw/ClassicFPS/ Takže ten klíč se na konci první epizody pak u dveří už objevil, respetive tam byl ještě před likvidací bosse. V druhé epizodě se mi ale úroveň po zabití bosse neukončila. Tudíž nevím pro jaký přesně port ty Original Mise jsou. Jinak PrBoom port se mi docela líbí, jen není tolik plynulý v software akceleraci jako Zdoom a chybí v něm autosave pozice. Na druhou stranu se mi podařil slušně nastavit, že graficky vypadá velmi slušně i bez OpenGL. http://images.megaupload.cz/Screenshot_-_14.3.2011_-_21_23_08.jpg

 22. Mně osobně Wolfenstein již nebere, ve své době co jsem se ho nahrál, ale dnes je již bohužel za zenitem. Plochý level design, nepřítomnost mapy, nutno stále tlačit na zdi aby se objevily secrety, to mne odrazuje od dalšího hraní této legendy, i když jsem to zkoušel. Takže WolfenDoom mě příliš neoslovil a ani jsem ho netestoval.

  Ale díky Tvému příspěvku jsem zjistil, že jsou dva WolfenDoomové ! O tom, co jsi našel, jsem v životě neslyšel a kupodivu Doom Wikia se zmiňuje o tom “Tvém”. Já jsem žil v domnění, že existuje pouze WolfenDoom od DoomWorldu. Pokud si ho zadáš do Googlu, tak vyjede tady ten.
  http://www.doomworld.com/wolfendoom/index2.html
  Ale jak se tak koukám, tak vlastně píšeš o tom remaku do DII, takže to bude asi on.
  Každopádně díky za tip 🙂

 23. Já jsem Wolfensteinem zatím nepřesycen. Ty jeho prvky, co zmiňuješ, mi naopak dost sedí. A i skrz ty konverze do Dooma tak velice oceňuji komplexní strukturu jeho většiny úrovní. Hlavně Dark Secret Episode je opravdu mistrně navržená, že jsem kolikrát cestoval úrovní přes 2D mapu levelu, jinak bych chodil pořád dokola. Teď jedu ve WolfenDoomovi třetí epizodu z Wolfa 3D, a celkově bych tak měl mít poté dohrány první čtyři epizody. Jj, ten WolfenDoom, co jsem linknul na screeny, je málo známý a přes Google jsem k němu nic nenašel. Tu stránku jsem našel nějak náhodou a líbily se mi ty screeny z té konverze. Mám ji v Doxboxu rozehranou, a je docela pěkná.

 24. Ten WolfenDoom má mapu ? No tak to je hraní trošku jiné než původní Wolfenstein, ten ji teda neměl 🙂 Tam se bloudilo opravdu hodně… To jeho nepřímý následovník, Blake Stone od Apogee, tam se zase ukazovalo na mapě všechno.

 25. Výsledky mé anabáze ohledně pokusů spustit Master levely. Přečetl jsem si tvé postupy, ale docílil jsem pouze přiřazení daných WADů programu Zdoom, takže můžu po kliknutí na konkrétní WAD spustiti přímo ten (jedná-li se o neoficiální WADy, tedy mody, nebo plné hry Doom 1, 2, Ulitimate apod), ale ty Master levely to zkrátka nebere, krom toho ATTACK.WAD, který mi jediný normálně šel i předtím. Též jsem vykoumal použití cheatu na přeskočení mapy, ale můžu skákat jen do těch z původní Doom 2 kampaně, do těch z prvního Doom 2 datadisku ne. Protože, i když jsem si zjistil přesné číselné označení daného WADU (map01, map01, map07 apod), se mi podařilo vždy dostat jen do libovolné mapy z původní hry, a to i když jsem postupoval podle tvé rady ze dne 2010.08.05 19:52. Jako poslední jsem zkusil to označení WADu ve Free Commanderu a následné přetáhnutí na zdoom.exe (pochopil-li jsem to dobře) a taktéž bez úspěchu.

 26. Je to v každém případě zajímavé. Z toho, co píšeš, vyplývá, že ZDoom prostě nenačte WADy z Master levelů, což dokládá to, že po použití cheatu nenajede příslušná mapa a spustí se původní level.
  Prozkoušel jsem to, naistaloval jsem si originální verzi Master levelů ze Steamu. Spouští se DOSovský launcher, ve kterém si vybereš mapu a ta se spustí. Hrát se to nedá, ale nevím kde mám uložené ty Master levely 🙂
  Tak jsem si je překopíroval a všemi způsoby spouštění mi bez problémů běží pod GZ i ZDoomem.
  Nechápu, proč tomu tak je, zejména když Ti to bere jiné WADy.

  No ale taky nevím jasný způsob řešení. Tak zkus aspoň mé tipy.
  Zkus si ty WADy zkopírovat přímo do adresáře se ZDoomem a spouštěj přetahováním na zdoom.exe.
  Mrkni na diskusi pod článkem o Urban Slaughter – http://doom.starehry.eu/?p=387#comments – mně tento postup pomohl, když mi některé WADy nešly spouštět.
  Pokud to nepomůže, zkus tedy reinstalovat ZDoom, což Doomerovi pomohlo. A nebo zkusit jiný program (GZ Doom, Skulltag).
  A nebo mne ještě napadlo, zkusit launcher z Final Doomu.
  Tak doufám, že aspoň něco z toho pomůže.

 27. Zkusil jsem verzi Zdoomu 2.5, defaultně jedu na verzi 2.4.1 z ledna 2010 (nyní rozehrán skvělý Alien Vendetta), a též nešel BLACKTWR.WAD načíst. Vyzkoušeno i v PrBoomu, a to samé. Takže to může zřejmě být tím, že to nejsou orig. verze WADů. Jinak mám k těm Doomům jen WAD soubory, nic víc z původních verzí.

 28. Dovolte abych se trošku vmísil 🙂
  Já používám na normální hraní Zdooma, ale pokuĎ de na moderní rozlišení např. 3D modely,hi-res textury šáhnu po Skulltagu který má i Multiplayer 🙂 GZdoom by mi byl nanic protože všechno rozjedu na Skulltagu.Takže k bezpromlémovému hraní vám stačí Zdoom a Skulltag

  BTW.: Někde na doom5 byl nějaký uživatel a napsal novinku jak poznal doom5.Nevíte jak se jmenoval ?

 29. To Zubejda:
  Všechny tady ty porty spolehlivě fungují (většinou 🙂 jak vidíme výše). Takže každý má své preference a vybere si ten port co má nejraději. Mně třeba u toho Skulltagu (čímž netvrdím že je špatný) jako single playerového hráče trochu obtěžuje přítomnost dalších menu pro multiplayer a ty bojující nestvůry na pozadí. Takže preferuji GZ Doom.
  Ale na druhou stranu – když si pustíš mod Legacy of Suffering, kde jako u moderních her v úvodu defilují loga za doprovodu metalového nářezu, tak logo GZ Doomu vedle Skulltagové lebky vypadá jako chudý příbuzný 🙂

  A ohledně doom5: Ten článek si matně pamatuji, ale kdo ho psal, to netuším. Mohl by to být taxik nebo doomista.

 30. To PavelU:
  Těmi WADy by to být nemělo, ledaže bys je měl nějak poškozené. Zkus si ev. stáhnout z Liquidu (http://liquiddoom.net/doom/download/index.html) cédéčko s Master levely a zkus to.

 31. Ty soubory z postované stránky mi nešly rozbalit, něco ohledně neznámé komprimační metody. Jiné soubory co mám na disku v archivu jdou bez problému. Trochu jsem googlil a našel toto http://www.doomworld.com/vb/doom-general/43201-doom-heaven/ Dá se to ještě někde komplet stáhnout?

 32. Takových cédéček vycházely spousty. Já mám 2 podobné + originální DZone! a CD jako přílohu u knihy Doom II.
  Jinak ten soubor je ve formátu 7z, normálně to šlo rozbalit pod Free Commanderem kdy se zapnul RAR. Tak tedy checkni svou mailovou schránku, máš tam překvápko 🙂

 33. Ještě k tomu Doom Heaven, nevím, jestli jsi si všiml, tak na tom Liquidu je ke stažení druhý díl – Doom Heaven II. Co mám zkušenost, tak ty kompilace pro první Doom nebyly nic moc, takže asi druhý díl by měl být lepší.
  Ten 7z formát je nativním formátem programu 7Zip (http://www.7-zip.org/), takže s tímto by to mělo jít rozbalit.

 34. Měl jsem starou verzi 7Zipu, ta nová to už zvládne rozbalit bez problému. Jinak asi využiji z toho Doom Heaven II těch pár zabalených rarů, co tam je někde v bonusech, jelikož to jsou nějaké komplet mody nebo původní hry. A pak taky ty WADy ve složce wads. Ostatní věci asi nevyužiji. Všiml jsem si tam archivu Wolfen a hned myslel, že jde o toho WolfenDooma do Wolfa3D a ona to byla původní hra 🙂

 35. Leebigh: Jojo dík 🙂
  Jinak nevíte kde bych mohl (levně) koupit Dooma ? I-II Plutonia,TNT ? Mám totiž knížku která mne celkově dost zaujala, jelikož se hodně podobá samotné hře kromě jmén hl. postav.

 36. Myslíš tu tetralogii v podobě 4 paperbacků ? Na Nobelovku za literaturu to není, ale čte se to dobře. I když… kyberdémon nazvaný v knize “parní démon” mi trošku vadil.

  Ohledně koupě originálek klasických Doomů to bohužel bude problém. Krabicovky v našich končinách budou ke koupi pouze od sběratelů (Aukro apod.) a legálně se v obchodech koupit nedají. Podobné to bude i v zahraničí, třeba na Amazonu se najít dají, ale cenově nic moc.
  Všechny Doomy jsou elektronicky k dispozici na Steamu (http://store.steampowered.com/search/?snr=1_4_4__12&term=doom). Bohužel i tak cena 9.99 Euro za položku je poměrně vysoká – takže za kompletní kolekci všech originálních Doomů zaplatíš necelých 40 Euro. Ale pozor, pokud by sis to pustil přímo přes Steam, tak to jde zřejmě přes DosBox a v původním rozlišení, takže hrát se to nedá – musíš takto legálně nabyté WADy pouštět přes nějaký port.
  Na Impulse Driven (http://impulsedriven.com/explore/search/doom) je aktuálně Ultimate Doom elektronicky za 173 Kč, což vcelku jde), Final Doom pro náš region je blokován a Doom II tam není vůbec.

  Jinak zapátrej výše v článku, pokud skousneš to, že Doomy nebudeš mít legální, tak odkazy na stažení jsou tam. Doporučuji zejména odkaz na Liquid Doom, kde jsou k nalezení prakticky všechny KOMERČNÍ hry na Doom enginu v podobě kompletních CD (http://www.liquiddoom.net/doom/download/index.html) – chybí tam pouze Hac-X a Strife.

 37. admin: Pravda, s tím Parním Démonem sem na začátku nevěděl co myslí, spletl jsem si ho s Mancubusem, ale ten se v knžíce vyskytoval také.
  Což o to já dooma mám staženého z internetu všecky díly, ale Doom je pecka a chtěl bych si ho koupit na památku např. pro děti protože ta hra se mi líbí.Nemám rád Steam a takovéto obchody kde si můžeš hru “pouze” stáhnout v elektronické podobě, to si raději stáhnu Warez nebo si hru koupím na DVD i s manuálem a obalem.Zkusím pohledat na Aukru atp.

  Neznáte nějaký WAD který by překopal Dooma komplet do HD ? Já mám Hi-res a 3D packy, ale nějak mi chybí nahrazení úvodního obrázku (Doom1-2) a konec levelu+Fonty.
  Moc děkuji že mi odpovídáte tak rychle 🙂

 38. To Zubejda: Svatá pravda, není nad klasické krabičky – CD, manuál a podobně. Ovšem elektronická distribuce má taky své výhody – hry v akcích za neuvěřitelné ceny, pokud se zajímáš o nezávislé hry, tak v krabicové verzi je nikde neseženeš. A taky je bohužel špatným trendem, že z krabicovek mizejí klasické manuály, takže pokud si koupíš hru, dostaneš jen krabici, médium a víc nic.Takže oproti elektronickému downloadu o moc víc nezískáš.
  Na Steamu já osobně taky nejsem dlouho, ale přišel jsem mu na chuť. A jsou to často impulsivní nákupy 🙂 Tak třeba dneska jsem s 50% slevou zakoupil Super Meat Boy – retro těžkého kalibru a z hlediska obtížnosti je to opravdu maso. V jistém směru – kam se Doom hrabe 🙂

  Na Aukru toho moc nenajdeš, jestli máš PayPal, tak zkus eBay.
  V souvislosti s naší diskusí jsem tam jen tak pro zajímavost zabrousil, osobní zkušenost s nákupem tam nemám (zatím). Ale – co říkáš na tohle ? Svrbí mě prsty na myši 🙂
  http://viewitem.eim.ebay.cz/Doom-Collectors-Edition-Trilogy-PC-Final–Ultimate-II/160567090805/item
  Pokud do toho nákupu nepůjdeš, tak dej včas vědět, protože Doom I + II mi ve sbírce jako krabicovka chybí. Doomy na Steamu jsem zakoupil až tehdy, kdy jsem začal pracovat na zdejším blogu, jinak jsem měl pirátskou verzi, myslím že jako většina českch doomerů.

 39. Zapomněl jsem ještě na druhý Tvůj dotaz. Zas tak technicky sběhlý nejsem, ale domnívám se, že ty titulní a závěrečné obrázky asi změnit nepůjde. A jinak Hi-res rozlišení Ti poskytují porty. Osobně preferuji klasické zobrazení, ty 3D modely jsou hezké ale hratelnosti to neprospívá a nízké rozlišení mi vůbec nevadí.

 40. Aaaah, tak toto jsem hledal ! Dík !
  A zajímalo by mě to jestli to bylo už používano či je to už original a také jestli jsou tam všechny Doomové. Velmi děkuju za odkaz jelikož jste mě velice potěšil 🙂

 41. Klidně mi tykej, doomeři jsou jedna rodina 🙂
  Dle popisu u aukce je hra použitá, s pár zřejmě škrábanci na disku bez vlivu na hru. Kliknul jsem na nabídku kontaktovat prodejce a tam se nabízí popis “Like New”.

  Jinak nabízená hra by měla být toto: http://www.mobygames.com/game/windows/doom-collectors-edition
  Takže by tam měly být všechny původní Doom hry – Ultimate Doom, Doom II, Final Doom (až na Master Levels, ale tyto nepovažuji za plnohodnotný datadisk).

 42. Jaj, tak já vám budu tykat taky j :D?
  Hmmm, vypadá to že si to už Zubejda objednal jelikož jsem tam naposled viděl 3 kusy a teď jenom 2.Tak to abych rychle objednával 🙂

  P.S. Jedu na několik dnů na hory tak se mějte dobře a pozravujte Impíky 🙂

 43. Ještě bych se chtěl zeptat (omlouvám se nebo spíše-sorry :D? Omlouvám se za SPAM) jestli plánujete udělat recenze o WADech jako například: coopbuildm kde v některý levlech nevím kam dál nebo vynikající Konian akci kterou sem též dohrál či UAC invasion a série fort které si určitě také zahraji.Těch WADů je strašně moc takže je těžké si vybrat nějaký kousek.Ještě zanechám kdyžtak Skype a ICQ (401598725,Skype taxik700) a momentálně nemám moc rychlej internet takže linky na WADy bohužel nedám 🙁

 44. Taxik:
  No, to jsem si objednal já 🙂 Nedalo mi to – CD je CD …
  Těch WADů je opravdu hodně, serie Fort bude určitě, ale až to dohraji, ty další neznám. Zkusím pohledat.
  Jinak zřídil jsem nahoře prostor Diskuse, takže co je off topic jednotlivých příspěvků, můžeš psát tam 🙂

 45. Okey ! 😀
  Tady je kdyžtak UAC Invasion 🙂 :
  http://wadhost.fathax.com/files/iu-part5.zip

  a konian akce:
  http://doom5.cz/duke

  P.S. Poslední OffTopic v této sekci 😀

 46. taxik: UAC Invasion mám v plánu si zahrát, doporučuji vyzkoušet i tuhle sérii Invasion

  Invasion 1 pro Ultimate Doom http://liquiddoom.net/doom/pwad/doom/inva_19.zip
  Invasion 2 pro Doom 2 http://liquiddoom.net/doom/pwad/doom2/inva2_09b.zip

  Oba jsem jsem je dohrál a vcelku fajn megawady.

 47. mno, ad spakovany veci na liquiddoomu … je tam napsany, ze je potreba 7z 9.20 pro rozpakovani, a to proto, protoze jsem vsecho spakoval se 7z lzma2, takze to zabira min mista, ale je potreba 7z 9.xx …
  jestli budou jakykoliv problemy, tak proste prijdte na irc #doom.cz, muzete budto primo pres stranky liquiddoom.net, kde je cgiirc (webovy irc klient) nakonfigurovanej, aby jste se hned pripojili k nam na kanal … nebo navod zde: http://idoom.cz/doom/navody/navod-jak-se-pripojit-na-irc-doomcz/
  muzete tam pokecat a podobne, popr se domluvit na zapareni nejaky coop nebo dm …
  obzvlaste rad parim v coop invasion nebo dietest :))

 48. Okey, ale až příde Leebigh tak asi dostane infarkt 😀
  Jinak už jsem tam (IRC anal).

 49. Ano, už mě resuscitovali, mám po koronarografii a v karotidách mám stenty 😀
  Ne, v pohodě, jsem rád že je feedback a je vcelku jedno, v jakém chlívečku, navíc Cyberreality reagoval na předchozí post.
  Taxiku, co znamená ten (nebo to ?) “anal” ? je v tom nějaká symbolika nebo je to překlep 😉 ?

 50. Jaj, no překlep to je, ale význam “anal” je odvozen no-mělo tam být “kanal” 😀

  http://cs.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1ln%C3%AD_sex
  k tomu linku no klidně ho vymažte 🙂 Nechci zde rozvíjet nekalou činnost.

  admin: Mám na tebe prosbu. Mohl by si okopírovat všechny kartony, papíry, CD co jsi dostal s tím Collectors CDéčkem a poslat na E-mail ? Díky moc uctivé díky 🙂
  E-mail: taxikgta(at)seznam.cz